Norden, S. (2021) “Hoe kinderen praten, denken en schrijven”, Levende Talen Tijdschrift. Utrecht, Nederland, 22(3), pp. 41–45. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2182 (Geraadpleegd: 20 juli 2024).