de Vette, E., de Wit, J. en van Gelderen, A. (2022) “Studerend lezen in het hbo; een casestudy van het taakgerichte leesproces van eerstejaarsstudenten van de lerarenopleiding ”, Levende Talen Tijdschrift. Utrecht, Nederland, 23(3), pp. 30–41. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2284 (Geraadpleegd: 20 juli 2024).