Sangers, N., Evers-Vermeul, J., Sanders, T. en Hoeken, H. (2022) “Verhalende en stem-elementen als motiverende factoren in educatieve teksten ”, Levende Talen Tijdschrift. Utrecht, Nederland, 23(4), pp. 3–13. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2286 (Geraadpleegd: 15 april 2024).