van Batenburg, E., Dale, L., Daniela Polišenská , D. en van Beuningen, C. (2022) “Meertaligheid in het mbo: een inventarisatiestudie naar opvattingen en gerapporteerde praktijken van docenten Nederlands en Engels”, Levende Talen Tijdschrift. Utrecht, Nederland, 23(4), pp. 14–29. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2287 (Geraadpleegd: 4 juni 2023).