Okkinga, M. en van Gelderen, A. (2022) “Discussiëren over studieteksten in het hbo; effecten van een leeromgeving voor studerend lezen ”, Levende Talen Tijdschrift. Utrecht, Nederland, 23(4), pp. 30–43. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2288 (Geraadpleegd: 4 juni 2023).