Koet, T. (2022) “Taaldocenten en het tweetalig onderwijs ”, Levende Talen Tijdschrift. Utrecht, Nederland, 23(4), pp. 44–47. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2289 (Geraadpleegd: 23 juni 2024).