Mol, S. en Bus, A. (2011) “Lezen loont een leven lang: De rol van vrijetijdslezen in de taal- en leesontwikkeling van kinderen en jongeren”, Levende Talen Tijdschrift. Utrecht, Nederland, 12(3), pp. 3–15. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/23 (Geraadpleegd: 28 november 2023).