Prenger, J. (2006) “Woorden tellen mee. Een onderzoek naar talige struikelblokken in het wiskundeboek”, Levende Talen Tijdschrift. Utrecht, Nederland, 7(3), pp. 17–24. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/233 (Geraadpleegd: 3 december 2022).