Stuij, . E. en Pinget, A.-F. (2023) “Welke factoren beïnvloeden de Engelse taalvaardigheid van leerlingen in het tweetalig primair onderwijs?”, Levende Talen Tijdschrift. Utrecht, Nederland, 24(4), pp. 3–14. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2373 (Geraadpleegd: 20 juli 2024).