Ebbers, D. en Laan, E. van der (2005) “Nauw verweven: Nederlands en taalgericht vakonderwijs in Slash 21”, Levende Talen Tijdschrift. Utrecht, Nederland, 6(1), pp. 19–25. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/477 (Geraadpleegd: 28 november 2023).