Bot, K. de, Evers, R., Quay, P. de en Slik, F. van der (2005) “Engelse taalvaardigheid in de onderbouw. Nederland vergeleken met zes andere Europese landen”, Levende Talen Tijdschrift. Utrecht, Nederland, 6(2), pp. 3–17. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/479 (Geraadpleegd: 24 juli 2024).