Bonset, H., Ebbers, D. en Wientjes, H. (2004) “Nederlands voor hoogbegaafde leerlingen”, Levende Talen Tijdschrift. Utrecht, Nederland, 5(2), pp. 29–37. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/497 (Geraadpleegd: 22 september 2023).