Raaphorst, E. (2013) “Diversiteit in het Nederlandse taalonderwijs in mbo-instellingen”, Levende Talen Tijdschrift. Utrecht, Nederland, 14(3), pp. 41–48. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/544 (Geraadpleegd: 24 februari 2024).