Poulisse, N. (2002) “Chatten in het talenonderwijs. Wat kunnen we leren van de ervaringen?”, Levende Talen Tijdschrift. Utrecht, Nederland, 3(2), pp. 3–13. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/612 (Geraadpleegd: 24 juli 2024).