Koenraad, T. en Goedemé, L. (2002) “MOO-en in een vreemde taal. De claims nader onderzocht”, Levende Talen Tijdschrift. Utrecht, Nederland, 3(2), pp. 50–57. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/617 (Geraadpleegd: 2 februari 2023).