Bergh, H. van den, Es, A. van en Spijker, S. (2011) “Spelling op verschillende niveaus: werkwoordspelling aan het einde van de basisschool en het einde van het voortgezet onderwijs”, Levende Talen Tijdschrift. Utrecht, Nederland, 12(1), pp. 3–14. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/62 (Geraadpleegd: 21 april 2024).