Rademaker, S. (2000) β€œHet deelvak Duits 1 op het vwo – een evaluatie door docenten over het schooljaar 1998-99”, Levende Talen Tijdschrift. Utrecht, Nederland, 1(4), pp. 13–18. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/661 (Geraadpleegd: 3 oktober 2022).