Smet, M. de, Brand-Gruwel, S., Broekkamp, H. en Kirschner, P. (2011) “Gestroomlijnd schrijven: het effect van een elektronische outline-tool op de schrijfvaardigheid”, Levende Talen Tijdschrift. Utrecht, Nederland, 12(4), pp. 14–25. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/74 (Geraadpleegd: 7 december 2023).