Prenger, J. en Glopper, K. de (2014) “Effecten van schrijven om te leren bij Nederlands, geschiedenis en science”, Levende Talen Tijdschrift. Utrecht, Nederland, 15(2), pp. 27–36. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/774 (Geraadpleegd: 28 januari 2023).