[1]
W. Gombert, M. Keijzer, en M. Verspoor, “Effectiviteit van expliciete en impliciete instructie op de ontwikkeling van schrijfvaardigheid bij Frans”, LTT, vol. 21, nr. 1, pp. 14–24, mei 2020.