[1]
J. van Gils, N. Bakker, en J. Evers-Vermeul, “De tablet, het geheime wapen voor leesbevordering? De invloed van tekstdrager op leesmotivatie, immersie en tekstbegrip”, LTT, vol. 21, nr. 2, pp. 3–12, jun. 2020.