Gils, J. van, N. Bakker, en J. Evers-Vermeul. “De Tablet, Het Geheime Wapen Voor Leesbevordering? De Invloed Van Tekstdrager Op Leesmotivatie, Immersie En Tekstbegrip”. Levende Talen Tijdschrift, vol. 21, nr. 2, juni 2020, pp. 3-12, https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2056.