Steensel, R. van. “Instructie in Tekststructuur Als Brug Naar Beter Tekstbegrip?”. Levende Talen Tijdschrift, vol. 25, nr. 1, mei 2024, pp. 39-45, https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2380.