Ebbers, D., en E. van der Laan. “Nauw Verweven: Nederlands En Taalgericht Vakonderwijs in Slash 21”. Levende Talen Tijdschrift, vol. 6, nr. 1, september 2005, pp. 19-25, https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/477.