Bus, Adriana. “Over Het Nut En Het (bewezen) Effect Van Leesbevordering. Een Beschouwing Naar Aanleiding Van Helge Bonsets Conclusie Dat Onderzoek Weinig Aanleiding Geeft Tot Optimisme”. Levende Talen Tijdschrift 17, no. 4 (december 13, 2016): 52–54. Geraadpleegd december 10, 2023. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1634.