Gils, Joep van, Niels Bakker, en Jacqueline Evers-Vermeul. “De Tablet, Het Geheime Wapen Voor Leesbevordering? De Invloed Van Tekstdrager Op Leesmotivatie, Immersie En Tekstbegrip”. Levende Talen Tijdschrift 21, no. 2 (juni 23, 2020): 3–12. Geraadpleegd april 23, 2024. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2056.