Steensel, Roel van. “Instructie in Tekststructuur Als Brug Naar Beter Tekstbegrip?”. Levende Talen Tijdschrift 25, no. 1 (mei 19, 2024): 39–45. Geraadpleegd juli 20, 2024. https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2380.