1.
Elving K, Bergh H van den. Bruggen bouwen; Havisten leren om coherente teksten te schrijven. LTT [Internet]. 18 juni 2016 [geciteerd 17 april 2024];17(1):24-35. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1561