1.
Bus A. Over het nut en het (bewezen) effect van leesbevordering. Een beschouwing naar aanleiding van Helge Bonsets conclusie dat onderzoek weinig aanleiding geeft tot optimisme. LTT [Internet]. 13 december 2016 [geciteerd 10 december 2023];17(4):52-4. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1634