1.
Rousse-Malpat A, Steinkrauss R, Wieling M, Verspoor M. Effecten van typen instructie en hoeveelheid doeltaal in de klas voor het vak Frans in de onderbouw. LTT [Internet]. 26 juni 2019 [geciteerd 27 mei 2024];20(2):16-2. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1941