1.
Lehrner-te Lindert E, Knaap E van der, Graaff R de. Wat willen docenten Duits met literatuur in de onderbouw? Een inventarisatie. LTT [Internet]. 26 september 2018 [geciteerd 30 november 2022];19(4):37-49. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/1993