1.
Elving K, Bergh H van den. Een boost voor het schrijfonderwijs; Effectieve leeractiviteiten voor vo-bovenbouw. LTT [Internet]. 16 september 2019 [geciteerd 21 mei 2024];20(4):14-2. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2031