1.
Beuningen C van, Polišenská D. Meertaligheid in het voortgezet onderwijs; Een inventarisatiestudie naar opvattingen en praktijken van talendocenten. LTT [Internet]. 16 september 2019 [geciteerd 15 april 2024];20(4):25-36. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2032