1.
Gils J van, Bakker N, Evers-Vermeul J. De tablet, het geheime wapen voor leesbevordering? De invloed van tekstdrager op leesmotivatie, immersie en tekstbegrip. LTT [Internet]. 23 juni 2020 [geciteerd 23 september 2023];21(2):3-12. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2056