1.
Rooijackers P, Silfhout G van, Bergh H van den. Observerend leren lezen op het vwo; Reflecteren op tekstbegrip via oogbewegingsfilmpjes. LTT [Internet]. 20 september 2021 [geciteerd 27 mei 2024];22(3):3-16. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2179