1.
Welie C, Walet L, Bernhards S, Koster M de. De Academische Woordenschattoets (AWT): Een diagnostische toets bij de start van het hoger onderwijs. LTT [Internet]. 20 september 2021 [geciteerd 20 mei 2022];22(3):30-4. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2181