1.
de Vette E, de Wit J, van Gelderen A. Studerend lezen in het hbo; een casestudy van het taakgerichte leesproces van eerstejaarsstudenten van de lerarenopleiding . LTT [Internet]. 1 januari 2022 [geciteerd 27 september 2023];23(3):30-41. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2284