1.
van Batenburg E, Dale L, Daniela Polišenská D, van Beuningen C. Meertaligheid in het mbo: een inventarisatiestudie naar opvattingen en gerapporteerde praktijken van docenten Nederlands en Engels. LTT [Internet]. 1 januari 2022 [geciteerd 4 juni 2023];23(4):14-29. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2287