1.
Prenger J. Woorden tellen mee. Een onderzoek naar talige struikelblokken in het wiskundeboek. LTT [Internet]. 30 juli 2006 [geciteerd 3 december 2022];7(3):17-24. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/233