1.
Stuij E, Pinget A-F. Welke factoren beïnvloeden de Engelse taalvaardigheid van leerlingen in het tweetalig primair onderwijs?. LTT [Internet]. 20 december 2023 [geciteerd 20 juli 2024];24(4):3-14. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2373