1.
Steensel R van. Instructie in tekststructuur als brug naar beter tekstbegrip? . LTT [Internet]. 19 mei 2024 [geciteerd 20 juli 2024];25(1):39-45. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltt/article/view/2380