LTT, jaargang 18 (2017) 2

LTT, jaargang 18 (2017) 2

Roel van Steensel, Lisa van der Sande, Lidia Arends Samenvatting pdf
Investeren in leesmotivatie maakt leerlingen meer gemotiveerde lezers … en betere lezers 3-13
Tamara Thomassen, Hilde Haquebord Samenvatting pdf
Doeltaal is voertaal: ook bij toetsen? Leesvaardigheidstoetsen op A2 en B1 niveau onderzocht 14-20
Suzanne Bogaerds-Hazenberg, Renske Bouwer, Jacqueline Evers-Vermeul, Huub van den Bergh Samenvatting pdf
Daar maak ik geen punt van! Feedback en tekstrevisie op de basisschool 21-30
Lisanne Bos, Eveline van Baalen Samenvatting pdf
Hoe vaardig zijn onze groep 8-leerlingen in Engels? Inzicht in de ERK-niveaus aan de hand van uitslagen van de IEP Eindtoets Engels 31-38
Amos van Gelderen Samenvatting pdf
Maria van der Aalsvoort, Vensters op vakontwikkeling. De betwiste invoering van taalkunde in het examenprogramma Nederlands havo/vwo (1988-2008). Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen, 2016. 39-41


ISSN: 1566-2713