Blader door de titelindex


 
Nummer Titel
 
LTT, jaargang 18 (2017) 1 Leren door peer-modelvideo’s binnen taakgericht taalonderwijs; Aandacht voor inhoud versus grammatica tijdens het observeren van peer-model video’s Samenvatting   PDF
Marrit van de Guchte, Gert Rijlaarsdam, Martine Braaksma, Peter Bimmel
 
LTT, jaargang 16 (2015) 1 Leren door zien lezen. Observerend leren bij leesvaardigheid in 3 vwo Samenvatting   PDF
Tinka Keehnen, Martine Braaksma, Martien de Boer
 
LTT, jaargang 13 (2012) 1 Leren lezen in het Engels op de basisschool Samenvatting   PDF
Ans van Berkel
 
LTT, jaargang 4 (2003) 3 Lezen en schrijven in eerste en vreemde taal. Een introductie op het NELSON-project Samenvatting   PDF
Amos van Gelderen, Rob Schoonen, Marie Stevenson
 
LTT, jaargang 12 (2011) 3 Lezen loont een leven lang: De rol van vrijetijdslezen in de taal- en leesontwikkeling van kinderen en jongeren Samenvatting   PDF
Suzanne Mol, Adriana Bus
 
LTT, jaargang 8 (2007) 3 Literatuur leren lezen door vragen stellen; effect op verhaalwaardering Samenvatting   PDF
Tanja Janssen, Martine Braaksma
 
LTT, jaargang 9 (2008) 2 Literatuuronderwijs en de ontwikkeling van leesmotivatie in de Tweede Fase Samenvatting   PDF
Theo Witte, Gert Rijlaarsdam, Dick Schram
 
LTT, jaargang 21 (2020) 2 Literatuuronderwijs ter bevordering van interculturele competentie; een pilotonderzoek Samenvatting   PDF
Esther Schat, Ewout van der Knaap, Rick de Graaff
 
LTT, jaargang 5 (2004) 1 Literatuuronderwijs van Mammoetwet naar Tweede Fase: trends en effecten empirisch onderzocht Samenvatting   PDF
Marc Verboord
 
LTT, jaargang 4 (2003) 3 Luisteren in een tweede taal: het effect van twee mogelijke trainingsmethodes Samenvatting   PDF
Petra Poelmans
 
LTT, jaargang 18 (2017) 2 Maria van der Aalsvoort, Vensters op vakontwikkeling. De betwiste invoering van taalkunde in het examenprogramma Nederlands havo/vwo (1988-2008). Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen, 2016. Samenvatting   PDF
Amos van Gelderen
 
LTT, jaargang 6 (2005) 2 Meer is meer. Het cumulatieve effect van retorische zetten Samenvatting   PDF
Jannemieke van de Gein
 
LTT, jaargang 20 (2019) 4 Meertaligheid in het voortgezet onderwijs; Een inventarisatiestudie naar opvattingen en praktijken van talendocenten Samenvatting   PDF
Catherine van Beuningen, Daniela Polišenská
 
LTT, jaargang 5 (2004) 1 Meertaligheid in multicultureel Europa: de status van immigrantentalen thuis en op school Samenvatting   PDF
Guus Extra, Kutlay Yagmur
 
LTT, jaargang 3 (2002) 1 Meertaligheid op Marokkaanse elektronische prikborden Samenvatting   PDF
Louis Boumans
 
LTT, jaargang 16 (2015) 4 Met blind typen beter spellen en stellen op de computer Samenvatting   PDF
Henny van der Meijden, Mariëtte Tesselhof
 
LTT, jaargang 22 (2021) 1 Mondelinge taalvaardigheid in het vmbo; Een evaluatie van veelgebruikte leergangen Samenvatting   PDF
Eline van Batenburg
 
LTT, jaargang 3 (2002) 2 MOO-en in een vreemde taal. De claims nader onderzocht Samenvatting   PDF
Ton Koenraad, Lien Goedemé
 
LTT, jaargang 16 (2015) 4 Motivatie voor Engels en Frans in het tweetalig onderwijs. Zijn leerlingen in het tweetalig onderwijs gemotiveerdere taalleerders? Samenvatting   PDF
Ard Elzenga, Rick de Graaff
 
LTT, jaargang 2 (2001) 4 Motivation und Lernerautonomie Samenvatting   PDF
Thomas Schulian
 
LTT, jaargang 10 (2009) 1 Motiverend literatuuronderwijs met eigentijdse literatuur. De receptie van multiculturele teksten door havo- en vwo-scholieren Samenvatting   PDF
Marianne Hermans
 
LTT, jaargang 7 (2006) 4 Mythen over vocabulaireverwerving Samenvatting   PDF
Jan-Arjen Mondria
 
LTT, jaargang 10 (2009) 2 Naar een gestructureerd curriculum voor het literatuuronderwijs Samenvatting   PDF
Theo Witte, Gert Rijlaarsdam, Dick Schram
 
LTT, jaargang 6 (2005) 1 Nauw verweven: Nederlands en taalgericht vakonderwijs in Slash 21 Samenvatting   PDF
Dirkje Ebbers, Elsbeth van der Laan
 
LTT, jaargang 9 (2008) 1 Nederland talenland? Over de beheersing van Engels, Duits en Frans in Nederlandse organisaties Samenvatting   PDF
Bert van Onna, Carel Jansen
 
226 - 250 van 385 items << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 


ISSN: 1566-2713