Blader door de titelindex


 
Nummer Titel
 
LTT, jaargang 3 (2002) 4 Samenvatten in het Duits; samenhang tussen strategieën die leerlingen hanteren en de kwaliteit van de samenvatting Samenvatting   PDF
Alie de Bruin
 
LTT, jaargang 17 (2016) 2 Samenwerkend lezen in het voortgezet onderwijs (SALEVO). Effectiviteit voor verschillende typen leerlingen Samenvatting   PDF
Niki Moeken, Folkert Kuiken, Camille Welie
 
LTT, jaargang 17 (2016) 3 Samenwerkend schrijven en reviseren: Met wie en hoe? Een experimentele studie naar de interactie tussen groepssamenstelling en instructiemethode bij samenwerkend reviseren in een vreemde taal in het hoger onderwijs Samenvatting   PDF
Elke Van Steendam, Gert Rijlaarsdam, Huub van den Bergh, Lies Sercu
 
LTT, jaargang 10 (2009) 2 Schrijf voor de lezer. Over de effecten van lezersgericht (her)schrijven op de kwaliteit van instructieve teksten Samenvatting   PDF
Jacqueline Evers-Vermeul, Huub van den Bergh
 
LTT, jaargang 15 (2014) 2 Schrijfvaardigheid Nederlands vergeleken met de referentieniveaus: een verkenning Samenvatting   PDF
Hans Kuhlemeier, Alma van Til, Huub van den Bergh
 
LTT, jaargang 11 (2010) 2 Schrijven bij diverse schoolvakken – voorbeelden, analyses en aanbevelingen Samenvatting   PDF
André Mottart, Peter Vanbrabant, Piet-Hein van de Ven
 
LTT, jaargang 10 (2009) 4 Schrijven bij diverse schoolvakken: een verkenning Samenvatting   PDF
André Mottart, Peter Vanbrabant, Piet-Hein van de Ven
 
LTT, jaargang 15 (2014) 2 Schrijven in een tweede taal, in het bijzonder Spaans Samenvatting   PDF
Marly Nas, Kees van Esch
 
LTT, jaargang 11 (2010) 2 Schrijven op de pabo – wat weten we uit onderzoek? Samenvatting   PDF
Bart van der Leeuw, Ietje Pauw, Mieke Smits, Piet-Hein van de Ven
 
LTT, jaargang 20 (2019) 1 Semantisch grammaticaonderwijs: Beter ontleden en formuleren Samenvatting   PDF
Ringo Mooij, Josefien Sweep
 
LTT, jaargang 1 (2000) 3 Signalen van dyslexie in het mbo Samenvatting   PDF
Truus Schijf
 
LTT, jaargang 11 (2010) 3 Spelling in het onderwijs: hoe staat het ermee, en hoe kan het beter? Samenvatting   PDF
Helge Bonset
 
LTT, jaargang 13 (2012) 1 Spelling op het internet; de chaos becijferd Samenvatting   PDF
Koen Gheuens
 
LTT, jaargang 12 (2011) 1 Spelling op verschillende niveaus: werkwoordspelling aan het einde van de basisschool en het einde van het voortgezet onderwijs Samenvatting   PDF
Huub van den Bergh, Annemieke van Es, Sanne Spijker
 
LTT, jaargang 11 (2010) 2 Spellingvaardigheid van brugklassers Samenvatting   PDF
Truus Schijf, Aryan van der Leij, Ans van Berkel, Judith Bekebrede, Bonne Zijlstra
 
LTT, jaargang 13 (2012) 1 Spreekvaardigheidsdidactiek en ICT Samenvatting   PDF
Alessandra Corda, Ton Koenraad, Maartje Visser
 
LTT, jaargang 7 (2006) 3 Stagnatie en ontwikkeling in het vreemdetalenonderwijs Samenvatting   PDF
Erik Kwakernaak
 
LTT, jaargang 3 (2002) 3 Student-oriented activities in literature study Samenvatting   PDF
Sally Ribnick
 
LTT, jaargang 12 (2011) 1 Studerend lezen in 4-havo: hoe doen leerlingen dat? Samenvatting   PDF
Jiska Kniep, Tanja Janssen
 
LTT, jaargang 3 (2002) 2 Succes met e-mail in het moderne-vreemde-talenonderwijs Samenvatting   PDF
Hans Visser
 
LTT, jaargang 21 (2020) 2 Syntaxis versus pragmatiek; Interferentie van het Nederlands in het Engels van vwo 5-leerlingen Samenvatting   PDF
Janine Berns, Sanne van Vuuren
 
LTT, jaargang 19 (2018) 2 Syntheseteksten leren schrijven in het voortgezet onderwijs; Het verband tussen schrijfaanpak en voorkeur voor leeractiviteiten Samenvatting   PDF
Liselore van Ockenburg, Daphne van Weijen, Gert Rijlaarsdam
 
LTT, jaargang 21 (2020) 4 Taakgericht lezen en schrijven van vmbo’ers; Verschillen in de aanpak van leerlingen en kwaliteit van hun taakuitvoering Samenvatting   PDF
Ilona de Milliano, Amos van Gelderen
 
LTT, jaargang 13 (2012) 4 Taal op klompen. Uitkomsten van een onderzoek naar taalfouten aan het einde van het voortgezet onderwijs Samenvatting   PDF
Jannemieke van de Gein
 
LTT, jaargang 14 (2013) 4 Taal: noodzakelijke, maar niet enige voorwaarde tot studiesucces. Correlatie tussen resultaten van een taalvaardigheidstoets en slaagcijfers bij eerstejaarsstudenten aan de KU Leuven Samenvatting   PDF
Lieve De Wachter, Jordi Heeren, Steven Marx, Steven Huyghe
 
301 - 325 van 389 items << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> 


ISSN: 1566-2713