Blader door de titelindex


 
Nummer Titel
 
LTT, jaargang 15 (2014) 1 Verschenen proefschrift Samenvatting   PDF
Helge Bonset
 
LTT, jaargang 15 (2014) 2 Verschenen proefschrift Samenvatting   PDF
Helge Bonset
 
LTT, jaargang 15 (2014) 3 Verschenen proefschrift Samenvatting   PDF
Huub van den Bergh
 
LTT, jaargang 15 (2014) 4 Verschenen proefschrift Samenvatting   PDF
Bart van der Leeuw
 
LTT, jaargang 16 (2015) 3 Verschenen proefschrift Samenvatting   PDF
Rick de Graaff
 
LTT, jaargang 20 (2019) 2 Verschenen proefschrift: Fostering oral interaction in the EFL classroom: assessment and effects of experimental interventions Samenvatting   PDF
Wander Lowie
 
LTT, jaargang 20 (2019) 3 Verschenen proefschrift: Het opleiden van taalbewuste docenten natuurkunde, scheikunde en techniek; Een ontwerpgericht onderzoek Samenvatting   PDF
Theun Meestringa
 
LTT, jaargang 16 (2015) 2 Verschenen proefschrift: Hiske Feenstra (2014). Assessing writing ability in primary education. On the evaluation of text quality and text complexity Samenvatting   PDF
Helge Bonset
 
LTT, jaargang 19 (2018) 1 Verschenen proefschrift: Maar als je erover nadenkt. Een jaar literatuuronderwijs in groepen 7 en 8 van de basisschool Samenvatting   PDF
Anke Herder
 
LTT, jaargang 20 (2019) 1 Verschenen proefschrift: Student teacher cognitions on form-focused instruction: An explanatory sequential study of Dutch undergraduate and post-graduate EFL student teachers Samenvatting   PDF
Ton Koet
 
LTT, jaargang 17 (2016) 2 Versterkt literatuuronderwijs in de onderbouw ter bevordering van leesvaardigheid en literaire competenties bij het vak Duits Samenvatting   PDF
Elisabeth Lehrner-te Lindert
 
LTT, jaargang 5 (2004) 4 Vocabulaireverwerving stimuleren door toetsen? Tien minder bekende toetsvormen Samenvatting   PDF
Jan-Arjen Mondria
 
LTT, jaargang 19 (2018) 4 Vrijetijdslezen door vmbo’ers: Kansen volgens leerlingen Samenvatting   PDF
Loes Aartsma, Jacqueline Evers-Vermeul
 
LTT, jaargang 16 (2015) 2 Vroeg of laat Engels in het basisonderwijs; Wat levert het op? Samenvatting   PDF
Rick de Graaff
 
LTT, jaargang 7 (2006) 2 Waarom het spellen en verstaan van het Frans zo lastig is Samenvatting   PDF
Arie Hoeflaak
 
LTT, jaargang 7 (2006) 3 Wat betekent de concept-context benadering voor het schoolvak Nederlands? Samenvatting
Tamara Platteel, Hans Hulshof, Jan van Driel
 
LTT, jaargang 22 (2021) 1 Wat docenten denken en maken van taalbewustzijn; Een curriculaire uitdaging voor het moderne vreemdetalenonderwijs? Samenvatting   PDF
Marjon Tammenga-Helmantel
 
LTT, jaargang 17 (2016) 4 Wat is er bewezen over leesbevordering? Een reactie op de beschouwing van Adriana Bus Samenvatting   PDF
Helge Bonset
 
LTT, jaargang 4 (2003) 3 Wat is het belang van een verhoogde woordophaalsnelheid voor het schrijven in een vreemde taal? Samenvatting   PDF
Patrick Snellings, Amos van Gelderen, Kees de Glopper
 
LTT, jaargang 20 (2019) 2 Wat is het verhaal achter de schrijver? Een verkennend onderzoek onder oud-scholieren naar het schrijven van fictie en poëzie Samenvatting   PDF
Cedric Stalpers, Mia Stokmans
 
LTT, jaargang 3 (2002) 1 Wat was er in den beginne? Over de rol van de eerste taal bij de verwerving van een tweede taal Samenvatting   PDF
Ineke van der Craats
 
LTT, jaargang 19 (2018) 4 Wat willen docenten Duits met literatuur in de onderbouw? Een inventarisatie Samenvatting   PDF
Elisabeth Lehrner-te Lindert, Ewout van der Knaap, Rick de Graaff
 
LTT, jaargang 16 (2015) 1 Welke methode verbetert leesvaardigheid het meest? Een vergelijkend onderzoek naar vier lesmethoden in 4 vwo Samenvatting   PDF
Femke van der Meulen
 
LTT, jaargang 11 (2010) 1 Wenselijke, haalbare en feitelijke niveaus voor de werkwoordspelling. Kanttekeningen bij de empirische onderbouwing van een doorlopende leerlijn Samenvatting   PDF
Jannemieke van de Gein
 
LTT, jaargang 9 (2008) 2 Werken met taalportfolio’s in het talenonderwijs aan volwassenen Samenvatting   PDF
Peter Broeder, Rita Sorce
 
351 - 375 van 385 items << < 10 11 12 13 14 15 16 > >> 


ISSN: 1566-2713