Blader door de titelindex


 
Nummer Titel
 
LTT, jaargang 1 (2000) 1 Discussie gesloten. Het debat op school – een betoog Samenvatting   PDF
Coen Gelinck
 
LTT, jaargang 14 (2013) 3 Diversiteit in het Nederlandse taalonderwijs in mbo-instellingen Samenvatting   PDF
Eline Raaphorst
 
LTT, jaargang 18 (2017) 2 Doeltaal is voertaal: ook bij toetsen? Leesvaardigheidstoetsen op A2 en B1 niveau onderzocht Samenvatting   PDF
Tamara Thomassen, Hilde Haquebord
 
LTT, jaargang 17 (2016) 3 Doeltaal Leertaal; Een didactiek en een professionaliseringstraject Samenvatting   PDF
Sebastiaan Dönszelmann, Anna Kaal, Jos Beishuizen, Rick de Graaff
 
LTT, jaargang 20 (2019) 4 Doeltaal-Leertaal; De invloed van een concrete doeltaaldidactiek op vaardigheidsprestaties in de reguliere mvt-les Samenvatting   PDF
Sebastiaan Dönszalmann, Anna Kaal, Rick de Graaff, Jos Beishuizen
 
LTT, jaargang 2 (2001) 4 Dossiervorming als noodzaak: het leesdossier in de praktijk Samenvatting   PDF
Joop Dirksen
 
LTT, jaargang 10 (2009) 4 Duidelijke leerteksten in het vmbo Samenvatting   PDF
Jentine Land, Ted Sanders, Huub van den Bergh
 
LTT, jaargang 14 (2013) 3 Duiken in een taalbad; onderzoek naar het gebruik van doeltaal als voertaal Samenvatting   PDF
Annelies Haijma
 
LTT, jaargang 5 (2004) 4 Duolessen door een taal- en een vakdocent. Lesgeven in een geïntegreerd traject Samenvatting   PDF
Liesbeth Caron
 
LTT, jaargang 6 (2005) 2 Duo-reflectieopdrachten voor schrijfvaardigheidsonderwijs Samenvatting   PDF
Esther Hafkenscheid, Yvette Meinema
 
LTT, jaargang 1 (2000) 2 Dyslexie en andere obstakels op weg naar het examen vreemde talen Samenvatting   PDF
Truus Schijf
 
LTT, jaargang 7 (2006) 4 Dyslexie en leren spellen in het Frans Samenvatting   PDF
Ans van Berkel
 
LTT, jaargang 20 (2019) 4 Een boost voor het schrijfonderwijs; Effectieve leeractiviteiten voor vo-bovenbouw Samenvatting   PDF
Klaske Elving, Huub van den Bergh
 
LTT, jaargang 15 (2014) 1 Een dynamische, usage-based benadering van NT2-onderwijs Samenvatting   PDF
Dietha Koster
 
LTT, jaargang 21 (2020) 1 Een effectieve doeltaaldidactiek Samenvatting   PDF
Marjon Tammenga-Helmantel
 
LTT, jaargang 2 (2001) 3 Een Europese impuls voor de talen in het beroepsonderwijs Samenvatting   PDF
Ellie Liemberg
 
LTT, jaargang 20 (2019) 3 Een schrijfstrategie in L2-onderwijs: NOVSKEV Samenvatting   PDF
Francis Kox, Huub van den Bergh
 
LTT, jaargang 14 (2013) 1 Een taaltest als signaal. De ontwikkeling en implementatie van een strategische taalvaardigheidstoets Samenvatting   PDF
Lieve De Wachter, Jordi Heeren
 
LTT, jaargang 6 (2005) 3 Een tekstgerichte benadering van het grammaticaonderwijs Samenvatting   PDF
Eva Tol-Verkuyl
 
LTT, jaargang 2 (2001) 4 Een vak apart; tien verschillen tussen taalonderwijs en praktijkgerichte taaltraining Samenvatting   PDF
Hans Aniba
 
LTT, jaargang 15 (2014) 2 Effecten van leren schrijven met peer response en instructie in genrekennis Samenvatting   PDF
Mariëtte Hoogeveen, Amos van Gelderen
 
LTT, jaargang 15 (2014) 2 Effecten van schrijven om te leren bij Nederlands, geschiedenis en science Samenvatting   PDF
Joanneke Prenger, Kees de Glopper
 
LTT, jaargang 14 (2013) 1 Effecten van semantisch georiënteerd grammaticaonderwijs op het redekundig ontleden van brugklasleerlingen Samenvatting   PDF
Jimmy van Rijt
 
LTT, jaargang 20 (2019) 2 Effecten van typen instructie en hoeveelheid doeltaal in de klas voor het vak Frans in de onderbouw Samenvatting   PDF
Audrey Rousse-Malpat, Rasmus Steinkrauss, Martijn Wieling, Marjolijn Verspoor
 
LTT, jaargang 20 (2019) 2 Effectief schrijfonderwijs op de basisschool; een literatuurstudie Samenvatting   PDF
Tanja Janssen, Daphne van Weijen
 
76 - 100 van 385 items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1566-2713