Blader door de titelindex


 
Nummer Titel
 
LTT, jaargang 16 (2015) 3 Gesignaleerd Samenvatting   PDF
Marjon Tammenga-Helmantel
 
LTT, jaargang 16 (2015) 2 Gesignaleerd: Bart van der Leeuw & Theun Meestringa (2014). Genres in schoolvakken: Taalgerichte didactiek in het voortgezet onderwijs Samenvatting   PDF
Kees de Glopper, Jacqueline van Kruiningen
 
LTT, jaargang 19 (2018) 3 Gesignaleerd: Cours de didactique du français langue étrangère et seconde van Jean-Pierre Cuq en Isabelle Gruca Samenvatting   PDF
Sonja Heebing
 
LTT, jaargang 12 (2011) 4 Gestroomlijnd schrijven: het effect van een elektronische outline-tool op de schrijfvaardigheid Samenvatting   PDF
Milou de Smet, Saskia Brand-Gruwel, Hein Broekkamp, Paul Kirschner
 
LTT, jaargang 16 (2015) 2 Gewicht in de schaal; Op zoek naar manieren om havisten betere teksten te laten schrijven Samenvatting   PDF
Klaske Elving, Huub van den Bergh
 
LTT, jaargang 14 (2013) 2 Giving corrective feedback in CLIL and EFL classes Samenvatting   PDF
Jenny Schuitemaker-King
 
LTT, jaargang 4 (2003) 2 Grammatica als hulpbron voor argumenteren. Instrumenten voor de evaluatie van schriftelijke betogen Samenvatting   PDF
Esther Hafkenscheid
 
LTT, jaargang 4 (2003) 2 Grammaticaonderwijs aan allochtone jongeren. Een onderzoek naar het effect Samenvatting   PDF
Nanette Bienfait
 
LTT, jaargang 8 (2007) 1 Grammaticaonderwijs en de ontwikkeling van tweedetaalvaardigheid Samenvatting   PDF
Sible Andringa
 
LTT, jaargang 19 (2018) 1 Grammaticaonderwijs Frans in Vlaanderen; Een enquête onder docenten Samenvatting   PDF
Isabelle Peeters
 
LTT, jaargang 22 (2021) 1 Halen we de norm? De scores van moedertaalsprekers op een talige toegangstest voor anderstaligen aan de universiteit Samenvatting   PDF
Jordi Heeren, Bart Deygers, Dirk Speelman, Lieve Wachter
 
LTT, jaargang 6 (2005) 3 He can jump of the street to ontwiked a car. Intertalige interferentie bij drietalige leerlingen in het Nederlandstalige onderwijs in Brussel Samenvatting   PDF
Lies Sercu, Jane Vander Elst
 
LTT, jaargang 6 (2005) 3 Heeft vroeg vreemdetalenonderwijs een negatief effect op de Nederlandse taalontwikkeling van kinderen? Samenvatting   PDF
Sieneke Goorhuis-Brouwer, Kees de Bot
 
LTT, jaargang 11 (2010) 1 Het belang van onderwijs in zelf-regulatie en lexicale vloeiendheid voor schrijven in het Engels als vreemde taal Samenvatting   PDF
Amos van Gelderen, Ron Oostdam
 
LTT, jaargang 13 (2012) 3 Het beoordelen van leerlingteksten met behulp van een schaalmodel Samenvatting   PDF
Eveline Pollmann, Joanneke Prenger, Kees de Glopper
 
LTT, jaargang 1 (2000) 4 Het deelvak Duits 1 op het vwo – een evaluatie door docenten over het schooljaar 1998-99 Samenvatting   PDF
Sidonie Rademaker
 
LTT, jaargang 11 (2010) 1 Het effect van creatief schrijven op het lezen van korte verhalen Samenvatting   PDF
Tanja Janssen, Huub van den Bergh
 
LTT, jaargang 20 (2019) 1 Het effect van taalgericht wetenschaps- en techniekonderwijs op de motivatie en het leerrendement van lagereschoolkinderen Samenvatting   PDF
Elena Schutjes
 
LTT, jaargang 2 (2001) 1 Het Engels als lingua franca Samenvatting   PDF
Arthur van Essen
 
LTT, jaargang 11 (2010) 4 Het ERK in het voortgezet onderwijs: ervaringen van docenten moderne vreemde talen Samenvatting   PDF
Machteld Moonen, Evelien Stoutjesdijk, Rick de Graaff, Alessandra Corda
 
LTT, jaargang 2 (2001) 3 Het Europees Referentiekader Samenvatting   PDF
John de Jong
 
LTT, jaargang 8 (2007) 1 Het gebruik van Europese taalvaardigheidsniveaus voor het beoordelen van taalvaardigheid in Nederlandse en Vlaamse lerarenopleidingen en universitaire taalopleidingen Samenvatting   PDF
Ton Koet, Willy Weijdema
 
LTT, jaargang 12 (2011) 2 Het gebruik van T1 tijdens schrijven in T2 Samenvatting   PDF
Daphne van Weijen, Huub van den Bergh, Gert Rijlaarsdam
 
LTT, jaargang 4 (2003) 1 Het leesdossier in een elektronische leeromgeving Samenvatting   PDF
Ad van der Logt
 
LTT, jaargang 10 (2009) 3 Het leesgedrag van Turkse, Marokkaanse en Nederlandse leerlingen Samenvatting   PDF
Mia Stokmans, Peter Broeder
 
151 - 175 van 382 items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> 


ISSN: 1566-2713