Blader door de titelindex


 
Nummer Titel
 
LTT, jaargang 4 (2003) 1 Het leesdossier in een elektronische leeromgeving Samenvatting   PDF
Ad van der Logt
 
LTT, jaargang 10 (2009) 3 Het leesgedrag van Turkse, Marokkaanse en Nederlandse leerlingen Samenvatting   PDF
Mia Stokmans, Peter Broeder
 
LTT, jaargang 9 (2008) 4 Het leren lezen in Engels als vreemde taal; een onderzoek naar leraren-in-opleiding Samenvatting   PDF
Simone Reis, Kees van Esch, Piet-Hein van de Ven
 
LTT, jaargang 19 (2018) 2 Het meten van tekststructurele vaardigheden; Invloeden van aantal tekstelementen en tekstgenre Samenvatting   PDF
Zoë Schreurs, Hans Kuhlemeier, Uriël Schuurs
 
LTT, jaargang 13 (2012) 4 Het nut van de rode pen. Of, hoe en wanneer correctie bijdraagt aan de schriftelijke taalvaardigheid van tweedetaalleerders Samenvatting   PDF
Catharine van Beuningen
 
LTT, jaargang 14 (2013) 2 Het schoolexamen Nederlands havo/vwo in kaart Samenvatting   PDF
Theun Meestringa, Clary Ravesloot
 
LTT, jaargang 1 (2000) 2 Het talenaanbod in de tweede fase: deelvakken als specialisatie Samenvatting   PDF
Gé Stoks
 
LTT, jaargang 4 (2003) 1 Het vak Nederlands in het praktijkonderwijs Samenvatting   PDF
Tiddo Ekens
 
LTT, jaargang 12 (2011) 2 Het verbeteren van tekstbegrip met behulp van sorteertaken Samenvatting   PDF
Lotte Vermeij
 
LTT, jaargang 18 (2017) 3 Historische oorzaak-gevolgrelaties in vier taalvormen Samenvatting   PDF
Terence Honing, Arie Wilschut
 
LTT, jaargang 4 (2003) 1 Hoe begrijpelijk en aantrekkelijk zijn studieboekteksten op het vmbo? Samenvatting   PDF
Jentine Land, Ted Sanders
 
LTT, jaargang 14 (2013) 4 Hoe eerder, hoe beter? Meningen en ervaringen bij Engels in groep 1 en groep 3 op de basisschool Samenvatting   PDF
Vanessa Ruth Lobo
 
LTT, jaargang 19 (2018) 1 Hoe goed spreken leerlingen Engels als zij het voortgezet onderwijs verlaten? De ERK-streefniveaus onderzocht Samenvatting   PDF
Daniela Fasoglio, Dirk Tuin
 
LTT, jaargang 6 (2005) 4 Hoe kun je het beste meten of een leerling een tekst begrijpt? Een vergelijkend onderzoek naar vier methoden Samenvatting   PDF
Judith Kamalski, Ted Sanders, Huub van den Bergh
 
LTT, jaargang 16 (2015) 4 Hoe leren álle leerlingen in klassen van dertig goed moderne vreemde talen spreken? Samenvatting   PDF
Esther de Vrind
 
LTT, jaargang 22 (2021) 1 Hoe leuk is saai? Bovenbouwleerlingen havo/vwo over het schoolvak Nederlands Samenvatting   PDF
Anne van Asseldonk, Peter-Arno Coppen
 
LTT, jaargang 1 (2000) 3 Hoe moeilijk is de Engelse spelling voor Nederlandse leerlingen? Samenvatting   PDF
Ans van Berkel
 
LTT, jaargang 9 (2008) 1 Hoe schat een NT2 cursist zijn eigen taalniveau in? En wat is de inschatting door de docent? Samenvatting   PDF
Titia Boers
 
LTT, jaargang 9 (2008) 1 Hoe schrijven middelbare scholieren gedichten? Over de relatie tussen schrijfproces en de kwaliteit van het eindproduct Samenvatting   PDF
Talita Groenendijk, Tanja Janssen, Gert Rijlaarsdam
 
LTT, jaargang 11 (2010) 3 Hoe staat het met de taal van studenten? Exploratieve studie naar begrijpend lezen en samenvatten bij instromende studenten in het Vlaamse hoger onderwijs Samenvatting   PDF
Tine Van Houtven, Elke Peters, Zaia El Morabit
 
LTT, jaargang 18 (2017) 2 Hoe vaardig zijn onze groep 8-leerlingen in Engels? Inzicht in de ERK-niveaus aan de hand van uitslagen van de IEP Eindtoets Engels Samenvatting   PDF
Lisanne Bos, Eveline van Baalen
 
LTT, jaargang 13 (2012) 4 Hoe vroeger, hoe beter? Een onderzoek naar de effectiviteit van vroeg vreemdetalenonderwijs Samenvatting   PDF
Renske Naber, Wander Lowie
 
LTT, jaargang 1 (2000) 1 Hoe zat het ook alweer met de argumentatieleer? Samenvatting   PDF
Frans van Eemeren
 
LTT, jaargang 17 (2016) 4 Homofoondominantie veroorzaakt dt-fouten tijdens het spellen en maakt er ons blind voor tijdens het lezen Samenvatting   PDF
Nina Verhaert, Dominiek Sandra
 
LTT, jaargang 14 (2013) 4 Iedere les een Nederlandse taalles? Taal- en vakonderricht in het beroepsonderwijs Samenvatting   PDF
Ed Elbers
 
176 - 200 van 385 items << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 


ISSN: 1566-2713