Chinees – meer dan taal alleen! Het onderdeel cultuur bij Chinese Taal en Cultuur

Gwendolyn Tates, Judith Zoetelief

Samenvatting

Bij het nieuwe vak Chinese Taal en Cultuur ontbreekt een curriculum voor het domein cultuur, terwijl juist bij dit vak, waar sprake is van een geheel andere cultuur dan de westerse, cultuur een belangrijk element zou moeten zijn bij taalverwerving. Om te komen tot een zinvolle en evenwichtige invulling van dit domein hielden Gwendolyn Tates en Judith Zoetelief interviews met docenten en Chinadeskundigen, die ze analyseerden met behulp van literatuur. Op grond hiervan doen ze een voorstel voor een leidraad voor een curriculum van het domein cultuur, ter versterking van het vak Chinees.


Trefwoorden


Chinees; taal en cultuur; curriculum; taalverwerving;

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.