Over dit tijdschrift

Focus en missie

LTT is een onafhankelijk tijdschrift, uitgegeven door de Vereniging van Leraren in Levende Talen, met als doel nieuwe wetenschappelijke inzichten op het gebied van taal en talenonderwijs toegankelijk te maken voor docenten en andere belangstellenden.

Verschijningsfrequentie

LTT verschijnt viermaal per jaar. De artikelen zullen enige tijd na de papieren publicatie beschikbaar zijn op deze site.

Open Access beleid

Dit tijdschrift is vrij toegankelijk en gaat uit van het idee dat het vrij en onmiddellijk beschikbaar stellen van wetenschappelijk onderzoek voor het publiek de kennisuitwisseling wereldwijd beter ondersteunt.

Geschiedenis van het tijdschrift

In 1914 begon de Vereniging van Leraren in Levende Talen (opgericht in 1911) de uitgave van het tijdschrift Berichten en Mededeelingen van de Vereeniging van Leeraren in Levende Talen. Vanaf 1930 tot en met 1999 verscheen het onder de titel Levende Talen. In 2000 is het opgesplitst in Levende Talen Magazine en Levende Talen Tijdschrift.